Vanhuspalveluiden palveluohjausnumerosta apua myös poikkeusoloissa

Valtioneuvosto on ohjeistanut yli 70-vuotiaita välttämään lähikontakteja muiden ihmisten kanssa. Myös kokoontumisia ja liikkumista kodin ulkopuolella on kehotettu välttämään. Syynä tähän on yli 70-vuotiaiden suurempi riski saada koronaviruksesta vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita. Iäkkäämpien vastustuskyky voi olla heikentynyt myös perussairauksien takia (esim. diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet).

Annetut ohjeistukset ja rajoitukset voivat monesta yli 70-vuotiaasta tuntua ylimitoitetuilta tai turhilta, sillä moni ikäryhmään kuuluva ei koe olevansa huonokuntoinen. Myös omassa arjessa ja rutiineissa tapahtuneet muutokset saattavat kuormittaa. Vaikka tilanne on haastava, ohjeita kannattaa kuitenkin noudattaa ja muistaa, että ne ovat väliaikaisia. On tärkeää pitää huolta itsestään esimerkiksi ulkoilemalla, ja poikkeusoloissakin kannattaa muistaa päivärutiinien sekä mielekkään tekemisen merkitys omalle jaksamiselle. Sukulaisiin ja ystäviin kannattaa pitää yhteyttä puhelimitse tai videoyhteydellä. Monet kunnat, järjestöt, yritykset ja myös yksityishenkilöt ovat järjestäneet erilaisia palveluita yli 70-vuotiaille asetettujen rajoitusten takia. Palveluita kannattaakin nyt hyödyntää, vaikka oma toimintakyky olisikin hyvällä tasolla.

Palveluohjausnumerot palvelevat senioreita tarvittaessa

Myös Oulunkaaren vanhuspalveluiden palveluohjausnumeroihin voi ottaa yhteyttä, jos ongelmia ja huolia ilmenee omassa arjessa. Voit ottaa yhteyttä palveluohjaukseen esimerkiksi, kun:

 • haluat tietoa eri tukimuodoista (ruoka-apu, toimeentulo, omaishoidontuki)
 • jos haluat tietoa taloudelliseen selviämiseen liittyvistä asioista
 • jos haluat tietoa veteraanien tukemiseen liittyvistä asioista
 • tarvitset apua kotona selviämiseen (esim. siivous, asiointi)
 • jos sinulla on huoli iäkkään läheisen, naapurin tai ystävän pärjäämisestä arjessa
 • tarvitset apua henkilökohtaiseen huolenpitoon tai sairauden hoitoon
 • tarvitset tukea omaan tai iäkkään läheisen päihteiden käyttöön liittyen

Yhteydenoton perusteella tehdään palvelutarpeen arviointi, jossa sovitaan yhdessä kotona asumista tukevat palvelut. Oulunkaaren vanhuspalvelut toimivat edelleen myös poikkeustilanteessa ja ovat käytettävissä. Oulunkaaren vanhuspalveluiden palveluohjauksen numerot kunnittain (arkisin):

 • Pudasjärvi: p. 040 701 2230
 • Ii: p. 050 3950 494
 • Simo: p. 040 572 7329
 • Utajärvi: p. 050 917 7346
 • Vaala: p. 050 448 5541

Oulunkaari myös tarjoaa palvelutarvearvioon ja hoito-ja palvelusuunnitelmaan perustuvia tuki- ja turvallisuuslaitteita maksutta kotihoidon asiakkailleen tukemaan itsenäistä kotona asumista. Laitteita voidaan tarjota maksullisena käyttöön myös niille ikääntyneille, jotka haluavat laitteen esimerkiksi tukemaan sosiaalista toimintakykyä ja yhteydenpitoa muihin. Palveluohjausnumeroista saat lisätietoa aiheesta.

Lisätietoja yli 70-vuotiaille suunnatuista ohjeistuksista ja palveluista kunnissa löydät täältä.