Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hanke etsii taiteilijoita työhyvinvoinnin kehittämiseen

Vetoa ja pitoa kuntatyöhön –Oulunkaaren osahanke etsii taiteilijoita ja muita luovan alan ammattilaisia, joilla on osaamista erilaisiin taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviin projekteihin.

Hankkeen tavoitteena on parantaa kuntayhtymän työntekijöiden työhyvinvointia sekä lisätä sote-alan vetovoimaisuutta. Hankkeessa toteutetaan sekä työyhteisön että yksittäisen työntekijän hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä, joissa hyödynnetään taidelähtöisiä menetelmiä.

Juuri nyt etsimme työyhteisön hyvinvointia lisäävään pilottiin taiteilijaa Iihin. Pilotissa pyritään taiteen keinoin ratkaisemaan tiettyjä työyhteisöä kuormittavia haasteita. Toteutus voi olla esimerkiksi prosessimaisesti etenevä työpajasarja. Pilotti toteutetaan syksyllä 2021.

Hakijaa pyydetään tuomaan hakemuksessaan esille aikaisempaa kokemusta liittyen työhyvinvoinnin kehittämiseen ja/tai työyhteisöjen kanssa työskentelyyn. Halutessaan hakemuksessa voi myös esitellä tarkemmin ideoitaan taidelähtöisten menetelmien soveltamisesta.

Hakijoilta edellytetään omaa vahvaa taiteellista ammattitaitoa ja verkostoa, aikaisempaa kokemusta taiteen soveltavasta käytöstä sekä itsenäistä ja joustavaa työotetta. Haku on avoinna kaikkien taiteenalojen edustajille (esim. kuvataide, elokuva, sanataide, teatteri, tanssi, musiikki jne.)

Työstä on oltava mahdollisuus laskuttaa (y-tunnuksella). Y-tunnus on oltava taiteilijalla itsellään tai esimerkiksi osuuskunnalla, jonka kautta taiteilijalla on mahdollisuus laskuttaa.

Kiinnostuksestaan työhön voi ilmoittaa jättämällä yhteystietonsa ja kertomalla lyhyesti kokemuksestaan kyselyn kautta osoitteessa https://link.webropol.com/s/oulunkaari-osaajapankki

Kyselyn täyttämällä ilmoittaudut osaksi Oulunkaaren osaajapankkia. Osaajapankin kautta kartoitetaan laajemmin alueella toimivia taiteilijoita Oulunkaaren kuntayhtymän ja jäsenkuntien kehityshankkeiden tuleviin, taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviin projekteihin. Mainitse hakemuksessasi kiinnostuksestasi työskennellä Vetoa ja pitoa kuntatyöhön –hankkeen työyhteisön hyvinvointia lisäävässä pilotissa.

Lopullinen taiteilijavalinta tehdään kilpailutuksen kautta. Projektin tarkemmat yksityiskohdat tullaan erittelemään tarkemmin taiteilijoille toimitettavassa tarjouspyynnössä.

Lisätietoja: hankekoordinaattori Sanna Juutinen, sanna.juutinen@oulunkaari.com, 050 590 9088

Kuva:  Martu Väisänen