Virkeitä vanhuksia – hyvinvointia yhteistyöllä

Oulunkaaren kunnat ovat aktiivisia hyvinvointitapahtumien järjestäjiä. Esimerkiksi Iissä eläkeläisten paikallisjärjestöt järjestivät liikuntatapahtuman, ja samalla viikolla Iin vanhuspalveluiden hyvinvointitapahtuma Emmintuvalla toi yhteen eri alojen edustajia kertomaan palveluista ja ikääntymiseen liittyvistä asioista. Virkeät vanhukset puolestaan oli Valtari-areenan avaustilaisuudessa paneelikeskustelun aiheena.

Mitä se hyvinvointi sitten on?

Valtakunnallinen tavoite on edistää terveyttä ja hyvinvointia. Kunnilla on vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hyvinvointiin kuuluu monia osa-alueita, ja se kuuluu kokonaisvaltaisena jokaiselle ihmiselle. Tämä tavoite tulee huomioida päätöksissä ja toimissa, joita ihmisten asioita hoidettaessa tehdään.

Oulunkaaren vanhuspalveluissa työntekijät huolehtivat ikäihmisten hyvinvoinnista monin eri tavoin. Hyvinvoinnin edistämisen yksi osa on osallisuuden edistäminen. Osallistumisen merkitys nousi esille myös paneelikeskustelussa, eli on tärkeää, että ollaan mukana arjessa ja kuulutaan osaksi jotain. Asumispalveluiden ja kotihoidon työntekijät järjestivät tämän teeman ympärille Hyvinvointitapahtuman Iin Emmintuvalla. Tapahtumassa oli useita palveluiden tarjoajia, joihin kaikilla noin sadalla kävijällä oli mahdollisuus tutustua. Tapahtumassa nähtiin eri-ikäisten ihmisten iloisia kohtaamisia.

Kävijöiltä kysyttiin hyvinvoinnin merkitystä ja mistä hyvinvointi koostuu. Vastauksissa nousivat esiin fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen puoli. Erityisen tärkeinä korostuivat terveys, terveelliset elämäntavat, kuten liikunta, hyvä ravinto ja riittävä uni. Koti ja kotona asuminen oli tärkeää, kuten myös ystävien ja perheen merkitys, hyvä mieli, onnellisuus ja itsenäisyys. Sopiva määrä huolta kuului muutamien vastaajien mielestä hyvinvointiin. Tämän voisi tulkita välittämisen tunteena: ihmiset, joista välitämme, voivat aiheuttaa myös huolta ja suruakin. Välittäminenkin on siis hyvinvointia.

Me jokainen voimme vaikuttaa oman hyvinvoinnin lisäksi läheistemme hyvinvointiin. Riittävä tuki, tukiverkoston kartoittaminen ja hankkiminen sekä arkijaksaminen korostuvat jokaisen meidän elämässä. Samat asiat kuuluvat myös ikäihmisen hyvinvointiin ja heidän oikeuksiinsa. Päivän sujuminen itsenäisesti tai tuettuna on tärkeää: arkiaskareet kuuluvat jokaisen kotiin. Itsenäinen selviytyminen on usean ikäihmisen toive. Iän karttuessa ja varsinkin sairauden kohdatessa itsenäinen selviytyminen voi heikentyä. Tällöin läheisten ja erilaisten tukitoimien tarve korostuu. Jokaisen elämä on arvokas, ja siihen kuuluu kokonaisvaltainen hyvinvointi. Yhdessä tekemällä voimme edistää ikäihmisten hyvinvointia.


Sari Vitikka, Iin kotihoidon palveluesimies, ja Hillevi Turpeinen, Iin asumispalvelujen palveluesimies