Anita Seppänen

terveydenhoitaja, Kuivaniemi ja Olhava
050 388 1813

lastenneuvola 0-6v., naisten terveystapaamiset (joukkoseulonta), työttömien ja vajaakuntoisten terveystapaamiset, rokotukset
Kuivaniemen ja Olhavan koulujen kouluterveydenhuolto

Osoite
Maivakuja 4, 95100 Kuivaniemi
Sähköposti
anita.seppanen@oulunkaari.com ( käytössä 3.8.2020 alkaen)
Kunta
Ii
Esimies
vs. perhekeskuskoordinaattori Kirsi Kähkönen