Anne Koskinen

toimistosihteeri, laskut, maksukattoasiat
08 5875 6330

Osoite: Ahmatie 13, 91600 Utajärvi
Sähköposti: anne.koskinen@oulunkaari.com
Kunta: Utajärvi
Esimies: tiedonhallintasihteeri Mirja Klasila

Utajärven kotihoidon ja asumispalveluiden ja hoito-osaston laskutus.