Juha Torvinen

hallinto- ja henkilöstöjohtaja, Ii
050 388 1830

Osoite: Mircopolis, päärakennus 2. krs., Piisilta 1, 91100 Ii
Sähköposti: juha.torvinen@oulunkaari.com
Kunta: Ii
Esimies: kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtävä on johtaa, ohjata ja kehittää kuntayhtymän henkilöstöhallintoa. Hän vastaa kuntayhtymän henkilöstöstrategiasta ja palkkapolitiikasta. Hallinto- ja henkilöstöjohtaja on työnantajan edustajana yhteistoiminta- ja neuvottelujärjestelmässä ja toimii kuntayhtymän työsuojelupäällikkönä. Hänellä on kokonaisvastuu kuntayhtymän taloudesta, vastuu yhtymävaltuuston ja –hallituksen päätöksien valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kuntapalvelutoimiston johtamisesta. Hän toimii tarvittaessa kuntayhtymän johtajan sijaisena.