Kristiina Jussila

psykiatrinen sairaanhoitaja, lomalla
sijaisena toimii Mia Miettunen, 050 577 1179

Osoite: Simon terveysasema, Varkkermontie 1 A, 95200 Simo
Sähköposti: kristiina.jussila@oulunkaari.com
Kunta: Simo
Esimies: Seudullinen mielenterveystyön palveluesimies Eija Laaksonen