Meeri Keränen

palvelutuotantolautakunnan jäsen, Vaala