Päivystävä sairaanhoitaja, Vaala

Kolehmaisentie 5

08 5875 6820
Virka-ajan ulkopuolella, iltaisin ja viikonloppuisin vuodeosastolla. Ennen vastaanotolle tuloa asiakasta
pyydetään ottamaan puhelimitse yhteyttä päivystävään sairaanhoitajaan.