Potilasasiamies

 

Maija-Kaisa Sointula
Jarno Heino
Joonas Aukeenpää

Merikratos Oy

Osoite: Merikratos Oy / potilasasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto
Sähköposti: potilasasiamies@merikratos.fi (ei salassapidettäviä tietoja)
Kunta: Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala

Neuvonta  ti klo 12-15  ja ke–to klo 10–13, puh. 050 341 5244

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

 

”Potilaalla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun.”

 

Miksi olisin yhteydessä potilasasiamieheen?

Haluat tietoja potilaslain soveltamisesta.
Tarvitset neuvoja oikeuksistasi terveydenhuollossa.
Olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palveluun terveydenhuollossa.
Haluat tehdä muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen omaan tai läheisesi terveydenhuoltoon liittyen.
Potilasasiamieheen voivat olla yhteydessä myös potilaiden omaiset, muut läheiset, sekä potilaiden asioissa toimivat yhteistyötahot.

Potilasasiamiehen tehtävät (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 11 §)

Neuvoa ja ohjata potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
Tiedottaa potilaan oikeuksista.
Toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
Neuvoa ja tarvittaessa avustaa muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.
Potilasasiamies ei voi ottaa kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko
hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

Lisätietoa: www.merikratos.fi