Potilasasiamies

Maija-Kaisa Sointula
Sanna Saarinen

Merikratos Oy

Osoite: Merikratos Oy / Sointula, Ruissalontie 11 B, 20200 TURKU
Sähköposti: potilasasiamies@merikratos.fi (ei salassapidettäviä tietoja)
Kunta: Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala

Neuvontanumero 050 341 5244 ti–to klo 10–13

Potilasasiamies

 • neuvoo ja ohjaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • neuvoo ja avustaa muistutuksen teossa
 • auttaa potilasvahingonkorvauksen haussa
 • tiedottaa potilaan oikeuksista ja asemasta
 • edistää muilla tavoin potilaan oikeuksien toteutumista
 • Potilasasiamies ei voi ottaa kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

Milloin kannattaa ottaa yhteyttä potilasasiamieheen?

 • Haluat tietoja potilaslain soveltamisesta.
 • Tarvitset neuvoja oikeuksistasi terveydenhuollossa.
 • Olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palveluun terveydenhuollossa.
 • Haluat tehdä muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen omaan tai läheisesi terveydenhuoltoon liittyen.
 • Potilasasiamieheen voivat olla yhteydessä myös potilaiden omaiset, muut läheiset, sekä potilaiden asioissa toimivat yhteistyötahot.

Lisätietoa: www.merikratos.fi