Sointu Veivo

yhtymävaltuuston jäsen, Pudasjärvi
palvelutuotantolautakunnan puheenjohtaja, Pudasjärvi

sointu.veivo@pudasjarvi.fi
varajäsen Anne Niskasaari