Sosiaaliasiamies

Saarinen Sanna
Sointula Maija-Kaisa
Vainio Heidi

Merikratos Oy

Osoite: Merikratos Oy /sosiaaliasiamies, Pohjoisrinteentie 4,21410 Lieto
Sähköposti: sosiaaliasiamies@merikratos.fi (ei salassapidettäviä tietoja)
Kunta: Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala

Neuvonta ti klo 12-15, ke – to klo 10–13, puh. 050 341 5244

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

 

”Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa.”

Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen?

Haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen asiakkaana.
Haluat neuvoja sosiaalipalveluita tai varhaiskasvatusta koskevan muistutuksen tai päätökseen
kohdistuvan valituksen tekemisessä.
Haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon tai varhaiskasvatukseen liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi.
Olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin.
Olet tyytymätön sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi.
Et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen päätöksiä tai sopimuksia.

 

Sosiaaliasiamiehen tehtävät (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
812/2000 24 § ja varhaiskasvatuslaki 53 §)

Neuvoa asiakasta asiakaslain tai varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
Avustaa muistutuksen ja kantelun teossa.
Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain
kunnanhallitukselle.
Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä
etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

Lisätietoja: www.merikratos.fi