Tarja Leskinen

palvelutuotantolautakunnan jäsen, Simo
varajäsen Tapani Kuusela