Teijo Liedes

yhtymähallituksen jäsen, Ii
varajäsen Maire Turtinen